Đoàn Đức Minh

Đoàn Đức Minh

 • Vị trí: Chuyên viên Đào tạo

Đánh giá nhà tâm lý học

Đoàn Đức Minh

Chuyên viên Đào tạo

Chức danh:

 

Nghiên cứu sinh – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM

Bằng cấp chuyên môn:

 
 • Học vị:
  • Nghiên cứu sinh – Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (Lĩnh vực nghiên cứu: Khởi nghiệp/ Đổi mới sáng tạo/ Vận hành xuất sắc) từ Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM, 2022.
  • Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (Lĩnh vực nghiên cứu: Hành vi tổ chức) từ Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM, 2013.
  • Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh từ Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM, 2008.

Lĩnh vực đào tạo/ cố vấn trọng tâm:

 

        Quản trị kinh doanh và tài chính với các chuyên đề giảng dạy như:

  • Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm hiệu quả.
  • Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
  • Kỹ năng tạo động lực trong công việc.
  • Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng.
  • Kỹ năng quản lý thời gian.
  • Tư duy sáng tạo và tư duy phản biện.
  • Phát triển đội ngũ đào tạo nội bộ (Train the Trainer).
  • Quản trị dẫn dắt sự thay đổi.
  • Kế toán và tài chính dành cho cấp quản lý.
  • Chiến lược kinh doanh và chiến lược doanh nghiệp.
  • Tài chính và đầu tư cho cấp quản lý.
  • Hoạch định khung chiến lược tài chính cho cấp quản lý.

Kinh nghiệm làm việc:

 
Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh và Tài chính, Đoàn Đức Minh đã gắn bó chặt chẽ với Saigon Psychub, cung cấp dịch vụ đào tạo và cố vấn cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Đức Minh hiện đang đảm nhận vị trí giảng viên tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Western Sydney, đồng thời giữ chức vụ Phó Viện trưởng kiêm Cố vấn Đào tạo Kinh doanh tại Viện Quản trị và Tài chính (IFA) và chuyên gia tư vấn, diễn giả, giám khảo cho hơn 40 chương trình về kinh tế, tài chính, huy động vốn, bán hàng và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
 

Trích dẫn cá nhân: