Thông điệp

Thông điệp

Thông tin chung

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ GIẢI PHÁP TÂM LÝ PSYCHUB
Tên Tiếng Anh: PSYCHUB Consulting and Psychological Solutions Co., Ltd.
Trụ sở chính: Phòng tâm lý Sài Gòn, 54/4 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Thông điệp:

Psychub là đơn vị uy tín, có chuyên môn về cung cấp thông tin & dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần; nghiên cứu, tư vấn & đào tạo tâm lý, phục vụ cá nhân, tổ chức và cộng đồng.

Chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân đều có những giá trị cốt lõi tốt đẹp và những nguồn lực tiềm tàng để Psychub có thể tìm hiểu và phát triển tốt hơn. Thông tin khoa học và các dịch vụ tâm lý chuyên nghiệp của Psychub sẽ góp phần giúp bạn nhận biết và sử dụng tối ưu những giá trị hay nguồn lực của mình. Qua đó, mỗi người sẽ có cuộc sống trọn vẹn, nâng cao khả năng học tập, làm việc cũng như có những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng.”