Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp những gì

Dịch vụ

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, đối với chúng tôi giúp
khách hàng vượt qua rào cản là một nhiệm vụ cao cả
DSC01500

Trị Liệu Nghệ Thuật

Trị liệu tâm lý kết hợp với sáng tạo nghệ thuật.
counseling_session

Tham vấn – Trị liệu

Dành cho cá nhân, cặp đôi, gia đình
Untitled design

Can thiệp Trẻ em

Các dịch vụ đánh giá, phát triển tâm lý và hành vi cho trẻ.
DSC01500

Trị Liệu Nghệ Thuật

Principles of theory with the interpersonal system of the family, focus of assessment Lorem ipsum dolor sit amet.
service4

Tâm lý doanh nghiệp

Các dịch vụ tâm lý dành cho tổ chức & doanh nghiệp như đào tạo, EAP, lượng giá.