Dương Thị Phương Dung

 

Chức danh:

Chuyên viên tham vấn trị liệu tâm lý

Trình độ/Chuyên môn:

  • Cao học viên Thạc sĩ Tâm lý học Lâm sàng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM
  • Cử nhân Tâm lý học, Đại học Murdoch, Úc
  • Cao đẳng Tham vấn Tâm lý, Kaplan Higher Education Academy, Singapore
  • Thành viên Hiệp hội Sinh sản Úc và New Zealand (được đào tạo chuyên hỗ trợ tâm lý cho các đối tượng có liên quan)

Kinh nghiệm:

  • Tham gia đào tạo chuyên môn về tiếp cận Trị liệu Nhận thức Hành vi (CBT) với viện của Beck, có kinh nghiệm làm tham vấn trị liệu tại bệnh viện, phòng khám, trung tâm tham vấn- trị liệu tâm lý với nhiều đối tượng: trẻ em, vị thành niên, người lớn, có chẩn đoán lâm sàng (trầm cảm, lo âu, loạn thần, .. ) hoặc các khó khăn tâm lý khác.
  • Được đào tạo chuyên môn và có kinh nghiệm tham vấn trị liệu trong lĩnh vực liên quan Hỗ trợ sinh sản tại bệnh viện.

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm

  • CBT cho trầm cảm, lo âu, loạn thần,…
  • Các khó khăn trong mối quan hệ và cá nhân
  • Trị liệu nhận thức hành vi
  • Ứng dụng công cụ trung gian trong trị liệu
Từ khóa: