Lưu trữ: Team

Phạm Tiến Dũng

PHẠM TIẾN DŨNG Chuyên viên Tham vấn Trị liệu Tâm lý Thạc sĩ Tâm lý học Học vị:   Thạc sĩ chuyên ngành Tham vấn tâm lý, Đại học Texas State, San Marcos, Texas, Mỹ Cử nhân Tâm lý học, trường Đại học Texas A&M, College Station, Texas, Mỹ    Chứng…

Lê Thị Hương Giang

LÊ THỊ HƯƠNG GIANG Chuyên Viên Tham Vấn Tâm Lý – Trị Liệu Nghệ Thuật (Art Psychotherapist) Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Trị liệu Nghệ thuật (Art psychotherapy) tại LASALLE College of the Arts, Singapore và Goldsmiths University of London.   Chứng chỉ: Chứng chỉ Trị liệu tâm lý…

Caressa Hạnh Trương

CARESSA HẠNH TRƯƠNG Chuyên viên Tham vấn – trị liệu Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội (Tâm lý học) từ Đại học Quản lý Singapore, 2010 Chứng nhận: Chứng nhận tư vấn hướng nghiệp, Đại học Sư phạm TP.HCM, 2018 Bằng tốt nghiệp chuyên ngành Tham vấn –…

Nguyễn Hoàng Thái

NGUYỄN HOÀNG THÁI Chuyên Viên Tham Vấn Trị Liệu Tâm Lý Học vị: Học viên Cao học chuyên ngành Tâm lý học Lâm sàng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM (2022-2025) (dự kiến). Cử nhân chuyên ngành Tâm lý học, Đại học Khoa học Xã hội…

Hoàng Lê Minh Dũng

HOÀNG LÊ MINH DŨNG Chuyên Viên Tham Vấn Trị Liệu Tâm Lý Học vị: Học viên Cao học Tâm Lý: Tâm Lý Học Lâm Sàng – Đại Học Melbourne, Úc Châu. Cử Nhân Khoa Học: Tâm Lý Học Lâm Sàng & Cộng Đồng – Đại Học Illinois tại Urbana-Champaign, Hoa…

Ngô Thị Thư Hương

NGÔ THỊ THƯ HƯƠNG Chuyên Viên Tham Vấn Trị Liệu Tâm Lý Học vị: Cao học Tâm lý học Lâm sàng, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh Cử nhân chuyên ngành Tâm lý học, Trường Đại học…

Dương Thị Phương Dung

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG DUNG Chuyên Viên Tham Vấn Trị Liệu Tâm Lý Học vị: Thạc sĩ Tâm lý Lâm sàng, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cử nhân chuyên ngành Tâm lý học, Murdoch University, Australia Cao…

Lê Nguyễn Anh Khôi

LÊ NGUYỄN ANH KHÔI Chuyên Viên Tham Vấn Trị Liệu Tâm Lý Học vị Nghiên cứu sinh chuyên ngành Trị liệu cặp đôi và gia đình, Đại học Syracuse, Hoa Kỳ Thạc sĩ chuyên ngành Trị liệu cặp đôi và gia đình, Đại học Syracuse, Hoa Kỳ Thạc sĩ chuyên…

Lê Đào Anh Khương

LÊ ĐÀO ANH KHƯƠNG Chuyên Viên Tham Vấn Trị Liệu Tâm Lý ​​ Học vị: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Yang Ming, Đài Loan Thạc sĩ chuyên ngành Sức khoẻ cộng đồng, Đại học Quốc gia Yang Ming, Đài Loan Cử nhân chuyên ngành Tâm…