Chuyên đề - Khóa học

KHÓA KỸ THUẬT VIÊN PHÂN TÍCH HÀNH VI ỨNG DỤNG (40 giờ)

Giảng viên chính
Bùi Hải Nguyên
Giảng viên chính
Chung Ngọc Thiên Thanh
Thời gian
6 ngày (12 buổi)
4.250.000