Chuyên đề - Khóa học
ĐÀO TẠO – HUẤN LUYỆN
Bài viết liên quan

PHÂN TÍCH HÀNH VI ỨNG DỤNG (ABA Căn bản)

Giảng viên chính
Bùi Hải Nguyên
Giảng viên chính
Chung Ngọc Thiên Thanh
Thời gian
4 buổi (2 ngày)
1.850.000