Tin Tức

RA MẮT PODCAST “CHUYỆN TÂM LÝ” (Mùa 1) – TẬP 1: Nói gì với COVID – Làm gì với COVID?

Series mùa 1 của Chuyện Tâm Lý có tên “Thế giới chúng ta những ngày COVID”. Mọi người có tò mò không?

Lớp Can thiệp Hành vi Ứng dụng Căn bản – Khóa 01

Trong hai ngày 14 & 15/3/2020, lớp Can thiệp hành vi ABA Căn bản Khoá 1 đã diễn ra thành công với sự tham gia của 15 học viên xuất

Sinh hoạt chuyên môn tại Psychub

Mỗi thứ 5 hàng tuần, Saigon Psychub lại có các buổi sinh hoạt chuyên môn với những chủ đề tâm lý từ căn bản đến chuyên sâu vô cùng thú