Đội ngũ

Đội ngũ

Ưu thế của Phòng Tâm lý Sài Gòn là cơ sở tham vấn trị liệu có mạng lưới kết nối liên ngành và đa ngành rộng, cũng như có sự đồng hành của các chuyên gia được đào tạo từ nước ngoài và hệ thống giám sát lâm sàng thường xuyên và chặt chẽ.

Đội ngũ cố vấn và chuyên gia tại Psychub trải rộng ở các lĩnh vực :

 • Tham vấn – Trị liệu
 • Can thiệp Phân tích hành vi
 • Liệu pháp nghê thuật
 • Tư vấn nghề nghiệp và Hướng nghiêp
 • Y khoa
 • Nhi khoa
 • Sức khỏe tâm thần
 • Giáo dục
 • Đào tạo huấn luyện phát triển cá nhân
 • Chuyên viên về liệu pháp chuyển động và sáng tạo
 • Chuyên viên huấn luyện cá nhân và phát triển tư duy