Trương Nguyễn Xuân Quỳnh

Trương Nguyễn Xuân Quỳnh

 • Vị trí: Chuyên viên Đào tạo – Cố vấn Công tác Xã hội

Đánh giá nhà tâm lý học

Trương Nguyễn Xuân Quỳnh

Chuyên viên Đào tạo – Cố vấn Công tác Xã hội

Chức danh:

 

Tiến sĩ Triết học Y tế Công cộng tại Trường Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) kiêm Cố vấn Công tác Xã hội tại Saigon Psychub

Bằng cấp chuyên môn:

 
 • Học vị:
  • Thạc sĩ chuyên ngành Công tác Xã hội Lâm sàng từ Trường Cao học Công tác Xã hội thuộc Đại học Boston (Mỹ), 2022.
  • Tiến sĩ Tiến sĩ Triết học chuyên ngành Y tế Công cộng từ Trường Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), 2022.
  • Thạc sĩ chuyên ngành Y tế Công cộng từ Trường Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), 2018.
  • Cử nhân chuyên ngành Công tác Xã hội từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM, 2012.

Lĩnh vực đào tạo/ cố vấn trọng tâm:

 
 • Y tế Công cộng
 • Công tác Xã hội
 • Tham vấn về đau thương và mất mát

Kinh nghiệm làm việc:

 
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công tác Xã hội và Y tế Công cộng, Trương Nguyễn Xuân Quỳnh hiện đang là Cố vấn Công tác Xã hội tại Saigon Psychub, cung cấp dịch vụ đào tạo và cố vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức và bệnh viện. Đồng thời, Xuân Quỳnh cũng là nhà tham vấn về tâm lý xã hội, cụ thể là tham vấn về đau thương và mất mát của thân chủ. Trước đó, Xuân Quỳnh từng là giảng viên tại Khoa Công tác Xã hội của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM, phụ trách phát triển và điều phối các khoá học đào tạo Công tác Xã hội Lâm sàng tại trường.
 

Trích dẫn cá nhân: