Trần Thị Thảo

Trần Thị Thảo

Đánh giá nhà tâm lý học

Trần Thị Thảo

Chức danh

Chuyên viên Can thiệp Hành vi ABA (Phân tích Hành vi Ứng dụng) – RBT

Trình độ/Chuyên môn

Chứng chỉ chứng nhận của Hội đồng Chứng nhận Phân tích Hành vi (BACB – Behavior Analyst Certification Board) – Registered Behavior Technician

Kinh nghiệm

  • Can thiệp viên cho trẻ có các rối loạn phát triển tại Saigon Psychub và các trung tâm khác tại TPHCM
  • Trợ giảng và hỗ trợ giáo dục cho các trẻ mẫu giáo tại trường Iris International Preschool và Kidzone Bilingual Kindergarden

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm

Can thiệp hành vi dành cho trẻ em có

  • Rối loạn Phổ Tự Kỷ (ASD),
  • Tăng động kém chú ý (ADHD),
  • rối loạn học tập và các rối loạn phát triển khác…