Nguyễn Thị Phương Thảo Ly

Nguyễn Thị Phương Thảo Ly

Đánh giá nhà tâm lý học

Nguyễn Thị Phương Thảo Ly

Chức danh

Chuyên viên Can thiệp Hành vi ABA (Phân tích Hành vi Ứng dụng)

Trình độ/Chuyên môn

Cử nhân Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM

Kinh nghiệm

  • Chị có hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc can thiệp viên cho trẻ có các rối loạn phát triển tại Saigon Psychub và các trung tâm khác tại TPHCM.
  • Chị tập trung vào các kỹ năng Tự lập cho các trẻ và người lớn có Rối loạn phổ Tự kỷ, chị dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu và lên kế hoạch cho các mảng tự phục vụ, nhận thức, hành vi, ngôn ngữ.

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm

Can thiệp hành vi dành cho trẻ em có:

  • Rối loạn Phổ Tự Kỷ (ASD)
  • Kỹ năng Tự lập
  • Tăng động kém chú ý (ADHD)
  • Rối loạn âm lời nói
  • Rối loạn học tập và các rối loạn phát triển khác…