Nguyễn Phạm Thùy Dương

Nguyễn Phạm Thùy Dương

Đánh giá nhà tâm lý học

Nguyễn Phạm Thùy Dương

Chức danh

Chuyên viên Can thiệp Hành vi ABA (Phân tích Hành vi Ứng dụng) – RBT

Trình độ/Chuyên môn

  • Học viên Cao học ngành Tâm lý học, Đại học Sư phạm TPHCM
  • Cử nhân Tâm lý học, Trường Đại học Văn hiến TPHCM
  • Chứng chỉ chứng nhận của Hội đồng Chứng nhận Phân tích Hành vi (BACB – Behavior Analyst Certification Board) – Registered Behavior Technician 
  • Chứng chỉ “Can thiệp chơi đùa” do BCBA Hồ Thị Huyền Thương – Mosaic cấp
  • Chứng chỉ “Đánh giá và Can thiệp rối loạn âm lời nói” do TS. Phạm Thị Bền – VietSpeech EDU cấp

Kinh nghiệm

Chị có 5 năm kinh nghiệm trong việc can thiệp viên cho trẻ có các rối loạn phát triển tại Saigon Psychub và các trung tâm khác tại TPHCM.

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm

Can thiệp hành vi dành cho trẻ em có:

  • Rối loạn Phổ Tự Kỷ (ASD),
  • Tăng động kém chú ý (ADHD),
  • Rối loạn âm lời nói,
  • Rối loạn học tập và các rối loạn phát triển khác…