Nguyễn Phạm Phương Anh

Nguyễn Phạm Phương Anh

  • Vị trí: Nhà Phân tích hành vi - BCaBA

Đánh giá nhà tâm lý học

Nguyễn Phạm Phương Anh

Nhà Phân tích hành vi - QASP-S

Chức danh

Nhà Thực hành – Giám sát các chương trình can thiệp hỗ trợ về tự kỷ (QASP-S)

Trình độ/Chuyên môn

  • Chứng chỉ Qualified Applied Behavior Analysis Credentialing Board (QABA®).

Kinh nghiệm

  • 6 năm hoạt động trong lĩnh vực can thiệp dựa trên nguyên lí ABA.
  • Can thiệp 1:1 và nhóm nhỏ cho trẻ có vấn đề về chậm phát triển và các rối loạn liên quan đến phát triển.
  • Hỗ trợ học tập, điều chỉnh hành vi, điều tiết cảm xúc và các tương tác xã hội cho trẻ ở độ tuổi vị thành niên.

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm

  • Xây dựng và quản lý các chương trình, đồng thời can thiệp liệu pháp hành vi dành cho trẻ mắc các chứng Rối loạn Phổ Tự Kỷ (ASD), Tăng động Giảm chú ý (ADHD), Rối loạn học tập và các Rối loạn phát triển khác.
  • Hỗ trợ và đào tạo cho phụ huynh, nhân viên nhà trường và các nhà trị liệu cấp cơ sở tại phòng khám, tại nhà, trường học và cộng đồng.
  • Chị có kinh nghiệm trong việc điều phối các nhóm xã hội nhỏ nhằm thúc đẩy các kỹ năng xã hội và hòa nhập cộng đồng cho trẻ thông qua các hoạt động vui chơi.

Phương châm làm việc:

“Hiểu, tôn trọng và chấp nhận những khác biệt để cung cấp chương trình can thiệp toàn diện và mang lại những thay đổi có giá trị đáng kể cho trẻ và tất cả các bên liên quan.”

Liên hệ với Nguyễn Phạm Phương Anh

    Nếu bạn muốn được tư vấn bởi chuyên gia tâm lý, hãy liên hệ ngay với chuyên gia tâm lý để được giúp đỡ