Nguyễn Hồng Ân

Nguyễn Hồng Ân

 • Vị trí: Thạc sĩ Khoa học Tâm lý

Đánh giá nhà tâm lý học

NGUYỄN HỒNG ÂN

Thạc sĩ Khoa học Tâm lý

Học vị 

 • Thạc sĩ Khoa học Tâm lý, Đại học Massey (New Zealand), 2018 
 • Cử nhân chuyên ngành Tâm lý học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013

 

Chứng chỉ: 

 • Liệu pháp EMDR cấp độ 2, Hiệp hội EMDR Châu Á, 2018 
 • Trị liệu Thư giãn, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 2014 
 • Đào tạo Liệu pháp Nhận thức – Hành vi, Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn 
 • UDN II – Cấp độ Nâng cao, Hiệp hội Human Future Thế giới, 2013 
 • Những kỹ năng cần thiết dành cho Nhà tâm lý học đường, Đại học Chapman, 2012 

 

Lĩnh vực can thiệp chuyên sâu: 

 • Liệu pháp Nhận thức – Hành vi (CBT) 
 • Liệu pháp Hiện sinh 
 • Liệu pháp Giải mẫn cảm và Tái xử lý bằng Chuyển động Mắt (EMDR) 
 • Thư giãn trong trị liệu 

 

Kinh nghiệm làm việc:

Với vai trò là một tham vấn viên, anh Hồng Ân tin rằng tâm lý học có thể góp phần tạo ra những sự thay đổi tích cực trong xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Trong những năm qua, anh thường xuyên hỗ trợ nhiều đối tượng thân chủ (học sinh – sinh viên, người trưởng thành, người cao tuổi, nhóm đối tượng dễ tổn thương…) thông qua các dự án cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ và các trung tâm tham vấn khác nhau. Ngoài ra, anh Hồng Ân cũng tham gia huẩn luyện và đào tạo về sức khỏe tinh thần cho các doanh nghiệp. 

Liên hệ với Nguyễn Hồng Ân

  Nếu bạn muốn được tư vấn bởi chuyên gia tâm lý, hãy liên hệ ngay với chuyên gia tâm lý để được giúp đỡ