Buổi chia sẻ “Một góc nhìn khác về hành vi”

Ngày thứ 7 – 27/3 vừa qua, Saigon Psychub đã tổ chức buổi chia sẻ “Một góc nhìn khác về hành vi” do chị Bùi Hải Nguyên, chuyên viên Phân tích Hành vi trình bày.

Buổi chia sẻ được dành cho cha mẹ và gia đình của các trẻ đang can thiệp tại Phòng tâm lý Saigon nhằm lắng nghe những khó khăn của gia đình cũng như giúp gia đình hiểu rõ những nền tảng của phương pháp can thiệp ABA từ đó gia tăng sự thấu hiểu giữa chuyên viên can thiệp và gia đình, nhằm giúp đỡ trẻ tốt hơn

Nội dung của buổi chia sẻ bao gồm các chủ đề như sau:

  • Vai trò của phụ huynh trong tiến trình và những mong đợi
  • Phương pháp can thiệp hành vi ABA là gì?
  • Hành vi và Chọn lựa hành vi mục tiêu
  • Những nguyên tắc cơ bản

Từ buổi chia sẻ này, ta nhận thấy rõ vai trò rất quan trọng của cha mẹ và gia đình trong việc giúp đỡ trẻ tiến bộ từ đó gia tăng sự kết nối giữa môi trường can thiệp và môi trường trẻ sinh sống hàng ngày.

Saigon Psychub trong thời gian sắp tới sẽ tổ chức thêm nhiều buổi chia sẻ, để hỗ trợ, thấu hiểu và nâng đỡ kịp thời các cha mẹ và gia đình của những trẻ có rối loạn.

Để được hỗ trợ can thiệp cho trẻ có các rối loạn phát triển xin vui lòng liên hệ trước để đặt hẹn qua các phương thức sau:

📧 Email: info@psychub.vn
☎ Điện thoại: 0866.045.088
💻 Website: www.psychub.vn/dat-hen