Sinh hoạt chuyên môn tại Psychub

Mỗi thứ 5 hàng tuần, Saigon Psychub lại có các buổi sinh hoạt chuyên môn với những chủ đề tâm lý từ căn bản đến chuyên sâu vô cùng thú vị. Các khách mời và nhà chuyên môn đến với hoạt động này đều mang tới tinh thần cởi mở, sự ham học hỏi và mong muốn phát triển mô hình trao đổi chuyên sâu này trong tương lai.

Đến nay Psychub đã đi qua các chủ đề:
– Depression (Trầm Cảm)
– Stress
– Perfectionism (Tính cầu toàn)
– Procrastination (Sự trì hoãn)
– Anger (cơn tức giận) ở trẻ em
– Giới thiệu về ABA (Trị liệu phân tích hành vi ứng dụng)
– Giới thiệu về ACT (Aceptance Commitment Therapy)
– Assessment – Đánh giá trước và sau phiên trị liệu

Các bạn hãy xem một số hình ảnh Sinh hoạt chuyên môn tại Psychub nhé!

Sinh hoạt chuyên môn về Dẫn nhập Tâm động học

Sinh hoạt chuyên môn về Đánh giá trong Tham vấn

Chia sẻ về Tính cầu toàn (Perfectionism)