Category: Counselor/Psychotherapy

Vũ Thị Duyên

Vũ Thị Duyên Chuyên Viên Tham Vấn Trị Liệu Tâm Lý Bằng cấp chuyên môn:   Học vị: Thạc sĩ Tâm lý học Lâm sàng trẻ em và vị thành niên, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội Chứng chỉ: – Trị liệu Âm ngữ và Kích…