Category: Counselor/Psychotherapy

  • Home
  • Categories
  • Counselor/Psychotherapy

Phạm Tiến Dũng

Phạm Tiến Dũng Chuyên viên Tham vấn Trị liệu Tâm lý Thạc sĩ Tâm lý học Bằng cấp chuyên môn:  Học vị:   Thạc sĩ chuyên ngành Tham vấn tâm lý, Đại học Texas State, San Marcos, Texas, Mỹ  Cử nhân Tâm lý học, trường Đại học Texas A&M, College Station,…

Hoàng Lê Minh Dũng

Hoàng Lê Minh Dũng Chuyên Viên Tham Vấn Trị Liệu Tâm Lý Bằng cấp chuyên môn:   Học vị: – Học viên Cao học Tâm Lý: Tâm Lý Học Lâm Sàng – Đại Học Melbourne, Úc Châu. – Cử Nhân Khoa Học: Tâm Lý Học Lâm Sàng & Cộng Đồng…

Nguyễn Hoàng Thái

Nguyễn Hoàng Thái Chuyên Viên Tham Vấn Trị Liệu Tâm Lý Bằng cấp chuyên môn:   Học vị: – Học viên Cao học chuyên ngành Tâm lý học Lâm sàng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM (2022-2025) (dự kiến) – Cử nhân chuyên ngành Tâm lý học,…

Lê Thị Hương Giang

Lê Thị Hương Giang Chuyên Viên Tham Vấn Tâm Lý – Trị Liệu Nghệ Thuật (Art Psychotherapist) Bằng cấp chuyên môn: Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Trị liệu Nghệ thuật (Art psychotherapy) tại LASALLE College of the Arts, Singapore và Goldsmiths University of London. Chứng chỉ: – Chứng chỉ Trị…

Ngô Thị Thư Hương

Ngô Thị Thư Hương Chuyên Viên Tham Vấn Trị Liệu Tâm Lý Bằng cấp chuyên môn:   Học vị: – Cao học Tâm lý học Lâm sàng, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh – Cử nhân chuyên…

Nguyễn Đức Như Thủy

Nguyễn Đức Như Thủy Chuyên Viên Tham Vấn Tâm Lý – Trị Liệu Nghệ Thuật (Art Psychotherapist) Bằng cấp chuyên môn: Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Trị liệu tâm lý ứng dụng Nghệ thuật thị giác tại LASALLE College of the Arts, Singapore và Đại học Goldsmith, London, Anh.…

Đặng Ngọc Tịnh

Đặng Ngọc Tịnh Chuyên Viên Tham Vấn Trị Liệu Tâm Lý Bằng cấp chuyên môn:   Học vị: – Thạc sĩ Công tác Xã hội Lâm sàng, Đại học West Virginia, Hoa Kỳ – Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh/ Ngôn ngữ học, Đại học West Virginia, Hoa Kỳ Chứng…

Tạ Minh Đức

Tạ Minh Đức Thạc sĩ Tâm lý học đường Bằng cấp chuyên môn:   Học vị: – Thạc sĩ Tâm lý học đường, Đại học Sư phạm Hà Nội – Cao học Tâm lý lâm sàng và Y khoa, Trường Tâm lý Thực hành Paris – Pháp phối hợp với…