Can thiệp ABA tại Psychub

Psychub cung cấp các dịch vụ can thiệp hành vi cho trẻ có các rối loạn phát triển như Rối loạn phổ Tự kỷ, Tăng động giảm chú ý, chậm nói… theo phương pháp ABA. ABA (Applied Behavioral Analysis) hay là Phương pháp Phân tích hành vi ứng dụng, là phương pháp được khoa học kiểm chứng mang lại hiệu quả cao trong can thiệp cho trẻ có các rối loạn đặc biệt.

Phương pháp ABA dựa trên nền tảng khoa học hành vi, nghiên cứu về cách thức con người học tập các hành vi mới, phân tích yếu tố duy trì những hành vi cũ nhằm xây dựng các hành vi phù hợp cũng như gỡ bỏ những hành vi không phù hợp.

Phân tích hành vi ABA là một ngành thực hành chuyên nghiệp được công nhận. Can thiệp viên ABA cần được đào tạo chuyên sâu về phương pháp ABA và được chứng nhận bởi Hội đồng chứng nhận các nhà phân tích hành vi (BACB – Behavioral Analyst Certification Board). Can thiệp viên được Hội đồng chứng nhận cần đảm bảo thực hành theo đúng các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và được giám sát bởi những giám sát chuyên môn có chứng nhận.

Các chứng nhận chuyên môn của Hội đồng bao gồm:

RBT (Registered Behavior Technician)
BCaBA (Board Certified Assistant Behavior Analyst)
BCBA (Board Certified Behavior Analyst)

Các nhà thực hành ABA tại Psychub:

Bùi Hải Nguyên, BS, BCaBA
Chung Ngọc Thiên Thanh, BS, RBT

Mục tiêu của ABA

Trong can thiệp ABA, các hành vi mục tiêu được lựa chọn mang tính thích nghi và ứng dụng cao giúp cải thiện chất lượng cuộc sống trên các lĩnh vực: học tập, vui chơi, vận động, giao tiếp, kết bạn, chia sẻ, điều chỉnh cảm xúc … Phương pháp ABA hướng đến một cuộc sống độc lập bằng việc xây dựng các kỹ năng thiết yếu mang tính thích nghi và ứng dụng cao như các kỹ năng tự chăm sóc bản thân, kỹ năng tự phục vụ. Ngoài ra, các hành vi mục tiêu được lựa chọn giúp cải thiện chất lượng cuộc sống toàn diện trên nhiều lĩnh vực: học tập, vui chơi, vận động, giao tiếp, kết bạn, chia sẻ, điều tiết cảm xúc …

Các thành tố:

Trong chương trình trị liệu hành vi, nhà thực hành ABA áp dụng các kỹ thuật can thiệp được xây dựng trên nền tảng khoa học hành vi nhằm thiết lập các kỹ năng mang tính thích nghi xã hội và gỡ bỏ các hành vi không phù hợp.

Thiết lập kỹ năng mới:

Các nhà thực hành ABA tại Psychub hiểu rõ những khó khăn trong quá trình học tập kỹ năng mới ở trẻ có Rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác. Chương trình huấn luyện kỹ năng cho trẻ sẽ được thiết kế riêng dựa trên sở thích và thế mạnh của từng trẻ cùng với việc áp dụng kỹ thuật chia nhỏ nhiệm vụ thành các phần đơn giản dễ tiếp thu hơn

Có thể bạn quan tâm

KỸ THUẬT “PROMPT” TRONG HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG

Prompt là một kỹ kỹ thuật được được sử dụng khá phổ biến trong

Chuỗi bài về ABA: Phần 1 – Giới thiệu về hành vi

Nếu con bạn đang la hét hoặc cắn nhưng bé có ít hoặc không

Chuỗi bài: Hành vi cản trở (DB) (Phần 2) – hướng dẫn cách làm việc với DB

Không thể có một hướng dẫn cụ thể và chi tiết cho cách can

6 CÁCH GIÚP CON CỦA BẠN NÓI RÕ RÀNG

Bí quyết hữu hiệu để trẻ nói rõ ràng là gì? Đó là để