Tầm nhìn – sứ mệnh

Tầm nhìn – sứ mệnh

Psychub hướng đến trở thành đơn vị tiên phong trong việc áp dụng và cập nhật khoa học tâm lý vào chăm sóc sức khoẻ tinh thần, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các tổ chức và phát triển nhân lực ngành Tâm lý học tại Việt Nam.

Hiện tại, Psychub đang từng bước khẳng định chất lượng và vị trí của mình trong mảng dịch tâm lý tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Saigon Psychub đã trở thành một tổ hợp dịch vụ chuyên nghiệp không chỉ có Phòng tham vấn trị liệu tâm lý mà còn cả hệ thống hoạt động giáo dục và đào tạo tâm lý uy tín, đảm bảo về mặt khoa học và năng lực chuyên môn.

Saigon Psychub đã và đang là một địa chỉ tin cậy kết nối các nhà chuyên môn và thực hành trong khu vực; đồng thời hướng tới các giá trị nhân văn trong việc hỗ trợ và phát triển cộng đồng nói chung và cộng đồng nhà thực hành – nghiên cứu tâm lý nói riêng.

Những mục tiêu lớn của Saigon Psychub:

 

Cung cấp dịch vụ tham vấn-trị liệu tâm lý và can thiệp hành vi chất lượng cao với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản. Hoạt động của Phòng tâm lý tuân thủ nghiêm ngặt khung đạo đức nghề nghiệp quy chuẩn APA (Hiệp hội tâm lý học Hoa Kỳ).

Các nhà tâm lý tại Psychub không ngừng nâng cao và phát triển chuyên môn. Bên cạnh đó, Psychub thường xuyên tổ chức và duy trì các hoạt động giao lưu trao đổi, đào tạo học thuật, kết nối phát triển cộng đồng những người làm tâm lý.

Bên cạnh hoạt động lâm sàng, Psychubcũng hướng đến xây dựng các chương trình hỗ trợ diện rộng cho nhiều nhóm đối tượng trong xã hội nhằm phát triển bền vững và nâng cao nhận thức cộng đồng.