Đội ngũ nhân sự

Lê Ngọc Phương Uyên

Chuyên viên tham vấn trị liệu tâm lý

 

Chức danh:

Chuyên viên tham vấn – trị liệu tâm lý tại Saigon Psychub

Trình độ/Chuyên môn:

  • Bác sĩ đa khoa – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
  • Bác sĩ Chuyên khoa 1 Tâm thần – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
  • Hoàn thành khóa học trị liệu hệ thống và gia đình – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp cùng trường Đại học Công giáo Louvain, Bỉ
  • Hoàn thành khóa học Trị liệu nhận thức hành vi – Trường Đại học An Giang phối hợp cùng trường Đại học West Virginia, Hoa Kỳ
  • Cao học Tâm lý lâm sàng – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TPHCM

Kinh nghiệm:

Nhiều năm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần cho cá nhân trong môi
trường bệnh viện và phòng khám.

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm

  • Hỗ trợ tâm lý cho cá nhân trong các vấn đề: trầm cảm, lo âu, căng thẳng-stress, mất ngủ và khó khăn trong mối quan hệ gia đình.
  • Đối tượng: vị thành niên và người lớn
  • Hướng tiếp cận: Nhân vị trọng tâm, Nhận thức – Hành vi, Hệ thống – Gia đình