Đội ngũ nhân sự

Đặng Huỳnh Như Ý

Chuyên viên tham vấn trị liệu tâm lý

 

Chức danh:

Chuyên viên tham vấn trị liệu tâm lý tại Saigon Psychub

Trình độ/Chuyên môn:

Cử nhân Tâm lý học – Đại học Hoa Sen, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm:

  • Tham vấn trị liệu với đối tượng thanh thiếu niên, người trưởng thành
  • Hỗ trợ sức khoẻ tinh thần thông qua dự án cộng đồng
  • Cộng tác với các trung tâm tham vấn tại TPHCM

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm

  • Can thiệp trọng tâm với Trị liệu Nhận thức Hành vi (CBT) kết hợp Mindfulness
  • Đối tượng thanh thiếu niên và người trưởng thành
  • Tham vấn tâm lý với đối tượng có khó khăn trong định hướng, động lực, trì hoãn, quản lý cảm xúc, stress, lo âu.