Đội ngũ nhân sự

Nguyễn Thị Gia Hoàng

Thạc sĩ Tâm lý học

Chức danh

Chuyên viên tham vấn – trị liệu tâm lý tại Saigon Psychub

Trình độ/Chuyên môn

Cử nhân Xã hội học – chuyên ngành tâm lý (Đại học NTU, Singapore)

Thạc sĩ chuyên ngành tham vấn và hỗ trợ tâm lý (National Institute of Education, Singapore)

Thành viên Hiệp hội Tham vấn Singapore và Hiệp hội Khoa học Hành vi trong Bối cảnh (Association for Contextual Behavioral Science)

Kinh nghiệm

Chị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác xã hội và xây dựng cộng đồng tại Singapore với hơn 10 năm sinh sống, chị trân trọng giá trị của sự chính trực và tôn trọng sự đa dạng văn hóa của cá nhân lẫn cộng đồng.

Chị thích làm việc với người trẻ và gia đình và đã đồng hành giúp đỡ các thân chủ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm

  • Can thiệp mindfulness-based như Acceptance & Commitment Therapy, và Mindful Self-Compassion.
  • Emotion-Focused Therapy
  • Đối tượng thanh thiếu niên và các vấn đề trong bối cảnh gia đình