Footer 1

Psychub là đơn vị uy tín, có chuyên môn về cung cấp thông tin & dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần; nghiên cứu, tư vấn & đào tạo các kỹ năng theo khoa học thần kinh và khoa học hành vi

Thông tin liên hệ

Email

Email chung: info@psychub.vn
Email đặt hẹn: case.manager@psychub.vn

Thời gian hoạt động

8.00 am - 7.30 pm từ Thứ 2 - Thứ 7

Đăng ký nhận bản tin

Liên hệ với chúng tôi để biết về các khóa học tâm lý

© 2024 PSYCHUB.