Dịch vụ

  • Home

Chúng tôi cung cấp những gì

Dịch vụ

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, đối với chúng tôi giúp
khách hàng vượt qua rào cản là một nhiệm vụ cao cả
counseling_session

Tham vấn – Trị liệu

Dành cho cá nhân, cặp đôi, gia đình
Xem chi tiết
Untitled design

Can thiệp Trẻ em

Các dịch vụ đánh giá, phát triển tâm lý và hành vi cho trẻ.
Xem chi tiết

service4

Tâm lý doanh nghiệp

Các dịch vụ tâm lý dành cho tổ chức & doanh nghiệp như đào tạo, EAP, lượng giá.
Xem chi tiết
service5

Nhi khoa

Career counseling is a type of advice-giving and support provided by career counselors to their clients, to help.
Xem chi tiết
service6

Cố vấn

being angry will make things worse, be calm in any situation to be more smart, be a smart.
Xem chi tiết