Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp những gì

Dịch vụ

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, đối với chúng tôi giúp
khách hàng vượt qua rào cản là một nhiệm vụ cao cả
DSC01500

Trị Liệu Nghệ Thuật

Trị liệu tâm lý kết hợp với sáng tạo nghệ thuật.
counseling_session

Tham vấn – Trị liệu

Dành cho cá nhân, cặp đôi, gia đình
Untitled design

Can thiệp Trẻ em

Các dịch vụ đánh giá, phát triển tâm lý và hành vi cho trẻ.
service4

Tâm lý doanh nghiệp

Các dịch vụ tâm lý dành cho tổ chức & doanh nghiệp như đào tạo, EAP, lượng giá.

Book a session today and start changing your life!

our prices

Pricing Table

We have a reasonable price to assure you, we work according to the principle that the
customer is the first, not the money

silver

$ 199
one week consultancy package
 • Consulted by an expert
 • Provide the optimal treatment plan
 • In-house consultation services
 • Psychologically analyzed
 • Evaluation of Psychological
 • Example of Premium Pricing

golden

$ 299
one month consultancy package
 • Consulted by an expert
 • Provide the optimal treatment plan
 • In-house consultation services
 • Psychologically analyzed
 • Evaluation of Psychological
 • Example of Premium Pricing

diamond

$ 999
one year consultancy package
 • Consulted by an expert
 • Provide the optimal treatment plan
 • In-house consultation services
 • Psychologically analyzed
 • Evaluation of Psychological
 • Example of Premium Pricing

Note if the case is particularly serious we will have a different price.