Giám sát lâm sàng

Giám sát lâm sàng

Hoạt động chuyên môn dành cho những người thực hành trị liệu và can thiệp tâm lý.

*Giám sát lâm sàng: là một hoạt động trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau của các nhà thực hành tâm lý nhằm đảm bảo chất lượng và chuyên nghiệp trong tham vấn – trị liệu tâm lý. Đây là một yêu cầu tiêu chuẩn trong khung đạo đức nghề nghiệp của APA (Hiệp hội tâm lý học Hoa Kỳ).

Tại Psychub, tất cả các nhà tham vấn – trị liệu đều tuân thủ nghiêm ngặt khung đạo đức nghề nghiệp quy chuẩn APA (Hiệp hội tâm lý học Hoa Kỳ), có các giám sát chuyên môn trong và ngoài nước hỗ trợ quá trình hoạt động lâm sàng từ tham vấn, trị liệu, đến can thiệp hành vi.

Hiểu được thực trạng rằng tại Việt Nam hiếm có các dịch vụ tâm lý chuyên nghiệp có hệ thống giám sát chuyên môn chặt chẽ, Psychub cung cấp cho các nhà thực hành tâm lý trẻ (đặc biệt là sinh viên mảng tâm lý lâm sàng mới ra trường) dịch vụ giám sát chuyên môn để hỗ trợ quá trình làm việc chuyên nghiệp của các bạn/các anh chị diễn ra được thuận lợi, lành mạnh và hướng tới tiêu chuẩn hành nghề APA.

Người thực hành tâm lý sẽ có cơ hội được giám sát, trao đổi và thảo luận các vấn đề chuyên môn với những đồng nghiệp khác và/hoặc chuyên gia của ngành tâm lý học trong và ngoài nước. Hoạt động giám sát mà Psychub cung cấp gồm có: (1) Giám sát đồng đẳng và (2) Giám sát cấp cao

Giám sát đồng đẳng

Là hoạt động trao đổi và bàn luận các vấn đề chuyên môn giữa những người thực hành tâm lý với nhau mà không có một người giám sát cấp cao hơn chỉ dẫn. Tại đây mỗi nhà chuyên môn/nhà thực hành lâm sàng sẽ có cơ hội trình bày những khó khăn, thắc mắc và yêu cầu được giúp đỡ từ những đồng nghiệp của mình.

Tận dụng những nguồn lực sẵn có tại buổi giám sát, các cá nhân hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần chuyên nghiệp, bảo mật và tuân giữ đạo đức nghề nghiệp.

Giám sát cấp cao

Hình thức nhóm: Nhóm gồm các nhà chuyên môn/nhà thực hành lâm sàng được giám sát bởi một giám sát cấp cao là người có trình độ chuyên môn cao hơn các thành viên trong nhóm. Người này sẽ điều hành, hỗ trợ, tổng kết và cung cấp kiến thức hoặc gợi dẫn cần thiết nếu cần.

Hình thức cá nhân: Giám sát 1-1 trong đó gồm một nhà thực hành lâm sàng và một giám sát cấp cao.

Psychub cung cấp dịch vụ Giám sát lâm sàng cho các bạn sinh viên mới ra trường và những nhà thực hành trẻ đang muốn làm nghề theo tiêu chuẩn và khung đạo đức nghề nghiệp. Các giám sát lâm sàng của chúng tôi sẽ làm việc hoặc trực tiếp hoặc trực tuyến (đối với chuyên gia hiện đang cư trú ở nước ngoài hoặc hiệp hội quốc tế).