Cố Vấn Phát Triển Dự Án

Cố Vấn Phát Triển Dự Án

(*) Mảng dự án xã hội, phi lợi nhuận, phát triển cộng đồng, phát triển bền vững và sức khoẻ tinh thần

Tổ chức bạn đang tìm kiếm cố vấn chuyên môn trong vận hàng và tư vấn chiến lược?

Nếu bạn đến từ các tổ chức NPOs, NGOs trong và ngoài nước, hoặc đang phải thực hiện một dự án CSR liên quan đến phát triển cộng đồng hay sức khoẻ tinh thần mà không biết bắt đầu từ đâu và phát triển như thế nào, thì đừng ngần ngại, hãy liên lạc với chúng tôi.

Psychub cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho những đơn vị/cá nhân cam kết xây dựng cộng đồng vững mạnh, các tổ chức Phi Lợi Nhuận địa phương lẫn quốc tế, các tình nguyện viên chuyên môn và các Quỹ từ thiện thuộc tập đoàn cần cố vấn cho  các dự án CSR đa dạng các cấp độ.

Với những cố vấn chuyên môn nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong mảng dự án phi lợi nhuận, mảng Công tác xã hội, Truyền thông xã hội và thực thi các chiến dịch về sức khoẻ tinh thần, nếu bạn băn khoăn về bất cứ vấn vấn đề nào được đề cập dưới đây, Psychub có thể hỗ trợ bạn và tổ chức của bạn:

  • Xây dựng chiến lược
  • Gây quỹ
  • Thông tin và Truyền thông
  • Phát triển tổ chức / dự án
  • Quản lý nhân sự
  • Các vấn đề chuyên môn và học thuật về Công tác xã hội, Tâm lý học và phát triển cộng đồng

Bên cạnh các gói tư vấn/cố vấn/giám sát phát triển dự án, Psychub có thể kết nối với các chuyên gia để hỗ trợ thêm về chuyên môn thông qua các buổi tập huấn chuyên sâu về kỹ năng lẫn kiến thức liên quan trực tiếp đến dự án mà bạn đang thực hiện.

Hồ sơ hoặc thông tin dự án, xin vui lòng gửi về địa chỉ info@psychub.vn kèm theo thông tin liên lạc của bạn, chúng tôi sẽ hồi đáp trong thời gian sớm nhất.