Cố vấn chuyên môn

Cố vấn chuyên môn

Một trong những phân nhánh mà Saigon Psychub luôn đặt trọng tâm là mảng dịch vụ cố vấn chuyên nghiệp, trải dài trên nhiều lĩnh vực không chỉ liên quan đến hoạt động Tâm lý và đảm bảo được tính chuyên môn cao trong các hoạt động ấy.

Cố vấn bao gồm các hoạt động giám sát lâm sàng, tư vấn dự án, các vấn đề về liên quan đến nhân sự – doanh nghiệp, cũng như hoạt động học thuật về nghiên cứu khoa học.

Thông qua dịch vụ cố vấn, Psychub mong muốn tạo dựng một môi trường chuyên nghiệp trong ngành Tâm lý học cũng như đem đến những giải pháp hữu hiệu cho các dự án của các tổ chức và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.