Tâm lý Hành vi

TRĂN TRỞ VỀ TUỔI THIẾU NIÊN: HIỂU ĐỂ GẦN CON HƠN

Sự thay đối chóng mặt về phong cách, mà cụ thể nhất là quần áo và tóc tai của con, cũng là điều làm phụ huynh đau đầu..

Cần làm gì khi con được chẩn đoán TỰ KỶ?

Phụ huynh là người sẽ hỗ trợ sự phát triển và cuộc sống hàng ngày của trẻ theo một cách đặc biệt, do đó họ cũng sẽ gặp không ít

Chuỗi bài: Hành vi gây cản trở (Disruptive Behavior) (Phần 1)

Làm sao để can thiệp và giảm các hành vi kém thích nghi ở trẻ, những hành vi làm chúng ta đau đầu và mệt mỏi hằng ngày.

Chuỗi bài về ABA: Phần 8 – Những điều bạn cần làm ngay để giải quyết hành vi không phù hợp

Bạn có thể bắt đầu thu thập dữ liệu về các hành vi không phù hợp ngay bây giờ. Thông qua chương này, các ví dụ về hành vi không

Chuỗi bài về ABA: Phần 7 – Xử lý hành vi tìm kiếm cảm giác

Các hành vi tìm kiếm cảm giác như đung đưa, đập đầu, mút ngón tay cái, cắn ngón tay và rên rỉ là phổ biến ở trẻ em và người

Chuỗi bài về ABA: Phần 6 – Xử lý các hành vi liên quan đến tránh né

Các hành vi thay thế cho chức năng này bao gồm việc dạy trẻ có khả năng nói lên nhu cầu nghỉ ngơi hoặc giúp đỡ nếu công việc đó

Chuỗi bài về ABA: Phần 5 – Xử lý các hành vi bằng chức năng chú ý hoặc nhận được thứ gì đó

Làm gì khi trẻ thể hiện hành vi không phù hợp nhằm chức năng gây chú ý? Nếu bạn bắt đầu hối lộ con bằng các vật củng cố khác

Chuỗi bài về ABA: Phần 4 – Phát triển một kế hoạch can thiệp hành vi dựa trên chức năng

Bạn không muốn xử lý với mỗi hành vi khác biệt. Cái mà bạn muốn xử lý là các chức năng của hành vi. Vì vậy, bạn sẽ cần ba

Chuỗi bài về ABA: Phần 3 – Xác định (các) chức năng của hành vi

Hành vi của trẻ tự kỷ và con người nói chung có ba chức năng chính: Muốn đạt được thứ gì đó, thoát ra khỏi thứ gì đó, hoặc chỉ

Chuỗi bài về ABA: Phần 2 – Học về ABC và Thu thập dữ liệu

Chúng ta sẽ đi qua về mô hình ABC trong Phân tích hành vi ứng dụng (ABA) và cách thức Thu thập dữ liệu . Để bắt đầu quá trình