Vũ Thị Duyên

 

Chức danh

Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng

Trình độ/Chuyên môn

Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm lâm sàng và khoa học: 8 năm

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm

  • Đánh giá, viết báo cáo các Test
  • Tư vấn, tham vấn và trị liệu tâm lý cho mọi đối tượng có các rối nhiễu tâm lý.
  • Kích hoạt ngôn ngữ
  • Can thiệp, trị liệu trẻ tự kỷ, ADHD, rối loạn cảm xúc hành vi, rối loạn ngôn ngữ (ngọng, lặp câu,…)
  • Trị liệu mất ngủ
Từ khóa: