Trần Thị Hồng Nhi

Chức danh

Tâm lý gia lâm sàng tại Bệnh viện Đại học Sainte-Anne (Paris, Pháp), nguyên trưởng khoa tại Khoa Tâm lý tại Bệnh viện Pháp – Việt (FV) ở TPHCM, hiện đang đồng thời là nhà trị liệu tại Saigon Psychub phụ trách nhóm dịch vụ trị liệu trực tuyến (cho thân chủ tại Việt Nam)

Trình độ/Chuyên môn

Thạc sĩ Tâm lý học Lâm sàng

Kinh nghiệm

Cô là Tâm lý gia lâm sàng tại Bệnh viện Đại học Sainte-Anne (Paris, Pháp), với nhiều kinh nghiệm lâm sàng và kinh nghiệm về liên văn hóa bằng phương pháp tâm động và các tiếp cận nhân văn.

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm

  • Vấn đề sinh sống ở nước ngoài: chuẩn bị tâm lý, thích nghi; trở về sau khi sinh sống ở nước ngoài cho người lớn, trẻ vị thành niên, trẻ em và gia đình
  • Nhận con nuôi quốc tế: tham vấn trước và sau khi nhận nuôi
  • Đánh giá tâm lý giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên
  • Trị liệu thư giãn
  • Trầm cảm, Lo âu
  • Các vấn đề về mối quan hệ
  • Cải thiện chất lượng cuộc sống
Từ khóa: