Nguyễn Thị Thanh Tâm

 

Chức danh

Chuyên viên Can thiệp Hành vi ABA (Phân tích Hành vi Ứng dụng)

Trình độ/Chuyên môn

Học viên Cao học ngành Tâm lý học, Đại học Sư phạm TPHCM

Cử nhân Tâm lý học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TPHCM

Đào tạo nội bộ – Phân tích Hành vi Ứng dụng tại Saigon Psychub – Giám sát bởi BCaBA Bùi Hải Nguyên

Kinh nghiệm

Chị có 03 năm kinh nghiệm trong việc can thiệp viên cho trẻ có các rối loạn phát triển tại Saigon Psychub và các trung tâm khác tại TPHCM. Chị tập trung vào các kỹ năng học tập, kỹ năng làm việc theo nhóm của trẻ, và tạo sân chơi trong môi trường lớp học cho trẻ.

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm

Can thiệp hành vi dành cho trẻ em có

  • Rối loạn Phổ Tự Kỷ (ASD),
  • Tăng động kém chú ý (ADHD),
  • Rối loạn âm lời nói
  • Rối loạn học tập và các rối loạn phát triển khác…
Từ khóa: