Nguyễn Mơ Mỹ Ngân

Chức danh

Chuyên viên Can thiệp Hành vi ABA (Phân tích Hành vi Ứng dụng) – RBT

Trình độ/Chuyên môn

Cử nhân Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM

Chứng nhận hoàn thành Khóa học Phân tích Hành vi Ứng dụng Cơ bản và Nâng cao (8/2020) – Saigon Psychub

Chứng chỉ chứng nhận của Hội đồng Chứng nhận Phân tích Hành vi (BACB – Behavior Analyst Certification Board) – Registered Behavior Technician

Kinh nghiệm

  • Can thiệp viên cho trẻ có các rối loạn phát triển tại Saigon Psychub
  • Đánh giá và can thiệp trẻ có nhu cầu đặc biệt tại Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt (REACH)
  • Cộng tác viên hỗ trợ Nghiên cứu “Hành vi mất động lực sau chấn thương sọ não” – NCS Quang Thục Hảo

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm

Can thiệp hành vi dành cho trẻ em có:

  • Rối loạn Phổ Tự Kỷ (ASD),
  • Tăng động kém chú ý (ADHD),
  • Rối loạn học tập và các rối loạn phát triển khác…

 

Từ khóa: