Nguyễn Hồng Ân

Chức danh:

Quyền Trưởng Bộ môn Tâm lý học, phụ trách Trung tâm nghiên cứu & tham vấn tâm lý Đại học Hoa Sen, đồng thời là Nhà Tham vấn tại Saigon Psychub

Trình độ/Chuyên môn:

 • Cử nhân Tâm lý học – ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (TPHCM)
 • Thạc sĩ Tâm lý học – ĐH Massey, New Zealand

Kinh nghiệm:

 • Nhiều kinh nghiệm trong tham vấn trị liệu tại trường học, bệnh viện, cơ sở xã hội với nhiều đối tượng: trẻ em, người lớn, đối tượng bị bạo hành,…
 • Đào tạo ứng dụng tâm lý cho các trường học, tổ chức và doanh nghiệp

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm

Nghiên cứu, giảng dạy các lĩnh vực:

 • Tham vấn & Trị liệu tâm lý
 • Nghiên cứu định tính
 • Người cao tuổi
 • Well-being
 • Lịch sử/triết học trong tâm lý học
 • Tâm lý học sức khoẻ
 • Tâm lý học xã hội
 •  CBT
Từ khóa: