Nguyễn Đức Như Thuỷ

Chức danh:

Chuyên viên Tham vấn tâm lý và Trị liệu nghệ thuật

Trình độ/Chuyên môn:

  • Thạc sĩ chuyên ngành Trị liệu tâm lý ứng dụng Nghệ thuật thị giác (tại LASALLE College of the Arts, Singapore và Goldsmiths University of London)
  • Chị là một trong những Nhà trị liệu nghệ thuật (Art Psychotherapist) đầu tiên tại Việt Nam và là nhà chuyên môn người Việt duy nhất trong Hiệp hội Nghệ thuật trị liệu Úc, New Zealand và Châu Á (ANZACATA).

Kinh nghiệm:

  • Hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác xã hội và phát triển cộng đồng.
  • Có bề dày kinh nghiệm về đào tạo, huấn luyện kỹ năng tâm lý và trị liệu nghệ thuật cho giáo viên, nhân viên, người chăm sóc tại các trường học, mái ấm, bệnh viện và các dự án phát triển cộng đồng ở Việt Nam cũng như Singapore
  • Từng phụ trách nhiều dự án hỗ trợ tâm lý cho trẻ em và phụ nữ bị bạo hành, bị lạm dụng, hoặc bị bỏ rơi.

Với mối quan tâm mạnh mẽ đến nhóm đối tượng trẻ em và gia đình, chị Như Thuỷ luôn tin tưởng vào khả năng tự chữa lành tinh thần của mỗi cá nhân. Bằng đam mê và quá trình phát triển chuyên môn dày dạn của mình, chị luôn hướng tới việc hỗ trợ thân chủ một cách sâu sắc thông qua các tiến trình biểu đạt hình ảnh và tương tác với các chất liệu nghệ thuật.

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm:

  • Tâm lý trị liệu ứng dụng nghệ thuật trường phái Tâm động học (Psychodynamic art psychotherapy)
  • Đối tượng trẻ em có trải nghiệm sang chấn tâm lý
  • Đối tượng người trẻ, người lớn có khó khăn về gắn bó và mối quan hệ

Bên cạnh các phiên trị liệu cá nhân, chị Thuỷ cũng thực hiện các phiên làm việc nhóm và các chương trình đào tạo kỹ năng liên quan đến sức khoẻ tinh thần cho cộng đồng

 

 

Từ khóa: