Ngô Thị Thư Hương

Chức danh:

Tham vấn viên tại Saigon Psychub

Trình độ/Chuyên môn:

Cử nhân Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia TPHCM

Cao học Tâm lý Lâm sàng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia TPHCM

Kinh nghiệm:

Chị có kinh nghiệm trong tham vấn trị liệu với đối tượng thanh thiếu niên, người trưởng thành tại các cơ sở xã hội, trung tâm tham vấn tại Tp. HCM, làm việc với thân chủ đến từ các doanh nghiệp, chương trình chăm sóc và hỗ trợ nhân viên

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm:

  • Tham vấn tâm lý các vấn đề stress, trầm cảm, lo âu, khó khăn trong các mối quan hệ và các khó khăn tâm lý khác.
  • Can thiệp trọng tâm: Trị liệu nhận thức hành vi (CBT), tiếp cận tâm động học và sử dụng các hình thức lượng giá tâm lý.
  • Đối tượng can thiệp: thanh thiếu niên, người trưởng thành với các vấn đề trong bối cảnh gia đình, sang chấn tâm lý
Từ khóa: