Mimi Thương

Chức danh:

Cố vấn chuyên môn về Tâm lý và phát triển Nhi.

Trình độ/Chuyên môn:

  • Tiến sĩ Tâm lý và Phát triển Nhi khoa, Tâm Lý Hôn Nhân – Gia Đình – Trẻ Em có giấy phép hành nghề tại tiểu bang California, Hoa Kỳ (LMFT #100223)
  • Chứng nhận Chuyên Gia Tâm Lý Nhi (IFECMHS) của Học viện Sức khỏe Tâm lý Trẻ em và Gia đình California
  • Tham Vấn Tâm Lý Chuyên Môn (LPCC #4608)

Kinh nghiệm:

Cô Mimi Thương từng làm Chuyên gia Tham vấn Sức khỏe Tâm lý Trẻ em tại Phòng Giáo Dục quận Santa Clara , miền Nam California– chương trình Head Start (Hệ thống Giáo dục Mầm non Liên bang Hoa Kỳ).  Cô cố vấn cho đội ngũ  giáo viên mầm non và hiệu trưởng học khu về tâm lý hành vi trẻ em.

Với cương vị Trưởng khoa Tâm lý, cô Mimi Thương trực tiếp quản lý các hợp đồng hơn một triệu đôla hàng năm.  Đồng thời, cô quản lý các thạc sĩ tâm lý, chuyên gia phát triển, nhân viên quản lý xã hội và nhân viên chăm sóc tại nhà.

Cô sáng lập Trung Tâm Beautyful Hero- dành riêng cho các trẻ em dứoi 7 tuổi có rối loạn phát triển và tâm lý.

Lĩnh vực đào tạo trọng tâm:

Tham vấn, giảng dạy và cố vấn các lĩnh vực:

  • Tâm Lý Hôn Nhân – Gia Đình – Trẻ Em
  • Tâm lý phát triển Nhi khoa
  • Nuôi dạy/Căng thẳng trong nuôi dạy con cái/Các kiểu nuôi dạy con
  • Chuyên gia huấn luyện Triple P đạt chứng nhận của Hiệp hội
Từ khóa: