Lê Trần Hoàng Duy

Chức danh:

 • Giảng viên, Bộ môn Tâm lý học, trường Đại học Hoa Sen
 • Tham vấn viên, Trung tâm Nghiên cứu và Tham vấn Tâm lý, trường Đại học Hoa Sen
 • Tham vấn viên tại Saigon Psychub

Trình độ chuyên môn

 • Thạc sĩ Tâm lý học, Đại học Newcastle, Australia
 • Cử nhân Tâm lý học – Thủ khoa, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
 • Tham gia Hội Tâm lý học Australia (APS) từ 2018 đến nay
 • Chứng chỉ chuyên môn về Sơ cứu Sức khỏe Tâm thần (MHFA Australia), Phòng ngừa Tự sát (APS), Kỹ năng Tham vấn Học đường (Chapman University), Liệu pháp Nghệ thuật

Kinh nghiệm

 • Thực hành tham vấn tâm lý từ năm 2014 cho học sinh, sinh viên, người lao động, cặp đôi
 • Kinh nghiệm nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến cấp Bộ, trong đó tập trung vào sức khỏe tâm thần của thanh niên, sự phát triển toàn diện của trẻ em và liệu pháp nghệ thuật
 • Kinh nghiệm đào tạo và ứng dụng Tâm lý học phong phú

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm

 • Các khó khăn trong đời sống của thanh niên – sinh viên
 • Kỹ năng ứng phó và sự phát triển cá nhân
 • Vấn đề trong các mối quan hệ
 • Các vấn đề tâm lý liên quan đến sức khỏe
 • Rối loạn lo âu và sự sợ hãi
Từ khóa: