Lê Nguyễn Anh Khôi

Chức danh:

Nghiên cứu sinh Trị liệu cặp đôi và gia đình, Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng

Trình độ/Chuyên môn:

 • Nghiên cứu sinh trị liệu cặp đôi và gia đình (Đại học Syracuse, Hoa Kỳ)
 • Thạc sĩ trị liệu cặp đôi và gia đình (Đại học Syracuse, Hoa Kỳ)

   

 • Thạc sĩ tâm lý lâm sàng (Trường Tâm lý Thực hành Paris, Pháp-Việt)
 • Thành viên Hiệp hội Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Hoa Kỳ (American Association of Marriage and Family Therapy)

Kinh nghiệm:

 • Anh có hơn 8 năm làm việc cộng đồng và lâm sàng tại Việt Nam và Hoa Kì, chủ yếu với người đồng tính nam, chuyển giới, nạn nhân của bạo hành và sang chấn tâm lý. Đồng thời, anh thường hỗ trợ các gia đình và cặp đôi gặp mâu thuẫn trong giao tiếp và khó khăn trong xây dựng đời sống chung.
 • Anh đề cao mối liên kết liên cá nhân trong các quan hệ gần gũi như gia đình và cặp đôi. Trong đó, anh trân trọng sự cân bằng giữa cho-và-nhận cũng như sự hài hòa trong đời sống chung sao cho từng thành viên có thể phát triển căn tính cá nhân và cảm nghiệm bản sắc các mối quan hệ sâu sắc của họ.

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm

 • Các can thiệp hệ thống như trị liệu bối cảnh (Contextual therapy), trị liệu cấu trúc (Structural therapy), và trị liệu cặp đôi tập trung vào cảm xúc (Emotionally-focused couple therapy)
 • Trị liệu cặp đôi và gia đình
 • Sang chấn tâm lý
 • Các vấn đề về giới và tính dục
 • Trầm cảm

Khung giờ làm việc

 • Thứ Bảy: 8 – 11 am; 7 – 9 pm
 • Chủ nhật: 8 – 11 am
Từ khóa: