Đoàn Thị Ly Nơ

Chức danh

Chuyên viên Can thiệp Hành vi ABA (Phân tích Hành vi Ứng dụng)

Giáo viên Hỗ trợ học tập tại Wellspring International Bilingual School

Trình độ/Chuyên môn

Cử nhân Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM

Chứng chỉ Can thiệp Hành vi Ứng dụng (ABA) – BCaBA Bùi Hải Nguyên và Saigon Psychub cấp

Kinh nghiệm

Chị có hơn 6 năm kinh nghiệm trong việc can thiệp viên và hỗ trợ học tập cho trẻ có các rối loạn phát triển tại Saigon Psychub và trường học tại TPHCM.

Chị cũng có kinh nghiệm tham vấn và hỗ trợ thân chủ tại Bệnh viện Thủ Đức.

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm

Can thiệp hành vi dành cho trẻ em có

  • Rối loạn Phổ Tự Kỷ (ASD),
  • Tăng động kém chú ý (ADHD),
  • Rối loạn âm lời nói
  • Rối loạn học tập và các rối loạn phát triển khác…
Từ khóa: