Đặng Ngọc Tịnh

Chức danh:

Chuyên viên tâm lý tại Đaị học RMIT – Cơ sở Nam Sài Gòn

Chuyên viên tâm lý tại Saigon Psychub

Trình độ/Chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm Tiếng anh, Trường Đại học An Giang – Đại học Quốc Gia TPHCM

Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh và Ngôn Ngữ Học, Trường Đại học West Virginia, Hoa Kỳ

Thạc sĩ Công tác Xã hội Lâm sàng, Trường Đại học West Virginia, Hoa Kỳ

Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm đánh giá, can thiệp, trị liệu các vấn đề tâm lý trẻ em và người lớn ở Hoa Kỳ và Việt Nam.

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm:

  • Can thiệp tâm lý các vấn đề trầm cảm, lo âu, rối loạn lưỡng cực, rối loạn nhân cách, các rối loạn về phát triển trẻ em, băn khoăn về giới…
Từ khóa: