Chung Ngọc Thiên Thanh

Chức danh

Chuyên viên Can thiệp Hành vi ABA (Phân tích Hành vi Ứng dụng) – RBT

Tham vấn viên

Trình độ/Chuyên môn

Cử nhân Tâm lý học – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM

Chứng chỉ chứng nhận của Hội đồng Chứng nhận Phân tích Hành vi (BACB – Behavior Analyst Certification Board) – Registered Behavior Technician

Chứng chỉ Psychological First Aid – Đại học Johns Hopkins, Mỹ

Cao học Thạc sĩ Tâm lý tại Trường Đại Học Sư phạm TPHCM

Kinh nghiệm

  • Clinical Head của Chương trình Hỗ trợ nhân viên (EAP) tại Psychub
  • Năm năm làm việc và can thiệp trẻ có các rối loạn phát triển tại trường chuyên biệt ở TPHCM và Saigon Psychub
  • Tham vấn viên tại trung tâm tham vấn – ĐH Hoa Sen

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm

Can thiệp hành vi dành cho trẻ em có Rối loạn Phổ Tự Kỷ (ASD), Tăng động kém chú ý (ADHD), rối loạn học tập và các rối loạn phát triển khác…

Tham vấn tâm lý cho đối tượng là bạn trẻ có khó khăn học tập, định hướng, mối quan hệ gia đình và đời sống.

Từ khóa: