Caressa Hạnh Trương

Chức danh:

Chuyên viên tâm lý tại Saigon Psychub

Trình độ/Chuyên môn:

 • Cử nhân Khoa học Xã hội, Trường Đại học Singapore Management, chuyên ngành Tâm lý Ứng dụng và Truyền thông Doanh nghiệp
 • Chứng nhận Tham vấn Hướng nghiệp, Trung tâm Tham vấn Hướng nghiệp Hồn Việt & Đại học Sư phạm TP. HCM
 • Chứng chỉ Tham vấn (công nhận bởi ACA), Học viện Tham vấn chuyên nghiệp Úc châu (AIPC)
 • Thành viên quốc tế của Hiệp hội Tham vấn Úc Châu – ACA (Member number: IN1676)

Kinh nghiệm:

 • Tham vấn hướng nghiệp, coaching (khai vấn), đào tạo các vấn đề hướng nghiệp, căng thẳng học tập cho học sinh, sinh viên
 • Thành viên Hiệp hội Tâm lý học Ứng dụng Quốc tế (IAAP)– Tâm lý học đường, giáo dục- Tham vấn chuyên sâu
 • Thành viên thường xuyên của Hiệp hội Phát triển Nghề nghiệp Châu Á Thái Bình Dương (ACPDA)
 • Thành viên quốc tế của Hiệp hội Tham vấn và Tâm lý Trị Liệu Úc Châu (ACA)

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm

 • Tham vấn hướng nghiệp
 • Các vấn đề Tâm lý học đường, căng thẳng học tập
 • Liệu pháp ACT
 • Các vấn đề về đau buồn và mất mát
Từ khóa: