Chuỗi bài về ABA: Phần 5 – Xử lý các hành vi bằng chức năng chú ý hoặc nhận được thứ gì đó

Làm gì khi trẻ thể hiện hành vi không phù hợp nhằm chức năng gây chú ý? Nếu bạn bắt đầu hối lộ con bằng các vật củng cố khác

Chuỗi bài về ABA: Phần 4 – Phát triển một kế hoạch can thiệp hành vi dựa trên chức năng

Bạn không muốn xử lý với mỗi hành vi khác biệt. Cái mà bạn muốn xử lý là các chức năng của hành vi. Vì vậy, bạn sẽ cần ba

Chuỗi bài về ABA: Phần 3 – Xác định (các) chức năng của hành vi

Hành vi của trẻ tự kỷ và con người nói chung có ba chức năng chính: Muốn đạt được thứ gì đó, thoát ra khỏi thứ gì đó, hoặc chỉ

Chuỗi bài về ABA: Phần 2 – Học về ABC và Thu thập dữ liệu

Chúng ta sẽ đi qua về mô hình ABC trong Phân tích hành vi ứng dụng (ABA) và cách thức Thu thập dữ liệu . Để bắt đầu quá trình

Chuỗi bài về ABA: Phần 1 – Giới thiệu về hành vi

Nếu con bạn đang la hét hoặc cắn nhưng bé có ít hoặc không có ngôn ngữ và bạn muốn kiểm soát hành vi của con để có thể bắt

6 CÁCH GIÚP CON CỦA BẠN NÓI RÕ RÀNG

Bí quyết hữu hiệu để trẻ nói rõ ràng là gì? Đó là để trẻ nghe người khác nói rõ ràng.

Can thiệp Hành vi ABA là gì?

Liệu pháp ABA áp dụng hiểu biết về cách thức hành vi hoạt động trong các tình huống thực tế. Mục đích nhằm gia tăng các hành vi có ích

Can thiệp ABA tại Psychub

Trong chương trình trị liệu hành vi, nhà thực hành ABA áp dụng các kỹ thuật can thiệp được xây dựng trên nền tảng khoa học hành vi nhằm thiết