Danh mục: Tâm lý trẻ em

QUÁ TẢI GIÁC QUAN Ở TRẺ TỰ KỶ – ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT HỆ THẦN KINH KHÁC BIỆT

CĐ THÁNG 4: Quá tải giác quan ở trẻ tự kỷ – Đặc điểm của một hệ thần kinh khác biệt Quá nhiều thông tin giác quan, hoặc đôi khi, quá ít… Hệ thần kinh của người tự kỷ được hình thành một cách khác biệt so với thông thường,…