Author: webadmin

QUÁ TẢI GIÁC QUAN Ở TRẺ TỰ KỶ – ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT HỆ THẦN KINH KHÁC BIỆT

CĐ THÁNG 4: Quá tải giác quan ở trẻ tự kỷ – Đặc điểm của một hệ thần kinh khác biệt Quá nhiều thông tin giác quan, hoặc đôi khi, quá ít… Hệ thần kinh của người tự kỷ được hình thành một cách khác biệt so với thông thường,…

Chuỗi bài về ABA: Phần 7 – Xử lý hành vi tìm kiếm cảm giác

Ngăn ngừa hoặc thay thế các hành vi tìm kiếm cảm giác không phù hợp Các hành vi tìm kiếm cảm giác như đung đưa, đập đầu, mút ngón tay cái, cắn ngón tay và rên rỉ là các hành vi phổ biến ở trẻ em và người lớn bị…