Author: webadmin

QUÁ TẢI GIÁC QUAN Ở TRẺ TỰ KỶ – ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT HỆ THẦN KINH KHÁC BIỆT

Quá tải giác quan ở trẻ tự kỷ – Đặc điểm của một hệ thần kinh khác biệt Quá nhiều thông tin giác quan, hoặc đôi khi, quá ít… Hệ thần kinh của người tự kỷ được hình thành một cách khác biệt so với thông thường, do đó trải…

Chuỗi bài về ABA: Phần 7 – Xử lý hành vi tìm kiếm cảm giác

Ngăn ngừa hoặc thay thế các hành vi tìm kiếm cảm giác không phù hợp Các hành vi tìm kiếm cảm giác như đung đưa, đập đầu, mút ngón tay cái, cắn ngón tay và rên rỉ là các hành vi phổ biến ở trẻ em và người lớn bị…

Chuỗi bài: Hành vi cản trở (DB) Phần 3 – Những kỹ thuật quản lý hành vi

Cho trẻ trải nghiệm những thành tựu ở các hoạt động dễ trước để tạo “đà”. Khi vào hành vi khó, nếu hành vi có xấu đi, tăng hỗ trợ và khen thưởng sẽ giúp tái tạo lại “vùng đệm”.Một không gian tích cực và thoải mái cũng cực kỳ…

Mối liên hệ bất ngờ giữa lòng biết ơn và sức mạnh tinh thần

Khi những điều không may xảy đến, đa phần chúng ta có thể thường không nghĩ mình sẽ cảm thấy biết ơn vì những kinh nghiệm đó Tuy vậy, nghiên cứu lại chứng minh điều ngược lại Theo Powell và Garlington, (2012), khi tìm hiểu về những người đã đi…